Nikki Ikani

Nikki Ikani

Europa vs. de wereld?

Met spierballentaal vanuit Rusland in het oosten, het migratievraagstuk vanuit het zuiden en met een  wispelturig Amerika vanuit het westen staat de EU vanaf alle kanten onder de druk. De vraag hoe daar mee om te gaan, is er een die bij veel mensen leeft. Nikki Ikani is onderzoeker aan King's College Londen, waar ze onderzoek doet naar onder andere het buitenlandbeleid van de EU en naar de plaats van Europa in de wereld. Ze gaat in een kort college in op de actuele stand van zaken van het buitenlandbeleid van Europa en benoemt de bedreigingen én de kansen. We gaan naar huis met Nikki haar visie op de toekomst van het beleid.

  • Talk
22:05 in Pandora