Madeleine De Cock Buning

Madeleine De Cock Buning

Wat doen we tegen nepnieuws?

Bron: YouTube

In de politieke polarisering van de afgelopen jaren is nepnieuws geen onbelangrijke factor. Om dit ongrijpbare fenomeen te duiden, benoemde de EU jurist Madeleine de Cock Buning (1966) tot voorzitter van een deskundigengroep die zich over nepnieuws zou buigen. Een paar maanden later presenteerde Madeleine de Cock-Buning een rapport met suggesties over de aanpak van nepnieuws door de EU. Op het festival vertelt ze waarom nepnieuws een groeiend probleem is en welke maatregelen dit fenomeen een halt kunnen toeroepen.

  • Talk
19:45 in Pandora