Lucas de Man, Lieke Marsman & Annelotte de Graaf

Lucas de Man, Lieke Marsman & Annelotte de Graaf

Geëngageerde kunstenaars

Welke rol kunnen kunstenaars spelen in het vertellen van Europese verhalen? Deze vraag stellen we aan Lucas de Man, Lieke Marsman en Annelotte de Graaf (Amber Arcades). Zij doen dit alledrie op hun eigen manier; via muziek, literatuur, poezie, theater en documentaires. 

Lucas speelt zijn theatershow om 19:50 in de Cloud Nine. In de Pandora kun je om 20:25 Lieke enkele gedichten horen voordragen, Annelotte speelt met haar band Amber Arcades om 23:10 muziek van het album European Heartbreak!

  • Interview
20:55 in Cloud Nine