Joost de Laat

Joost de Laat

Over de Roma en ongelijkheid in het 'rijke Europa'

Jaren was hij in Kenia, de Verenigde Staten en Canada, om er onder meer vat te krijgen op de sloppenwijken daar. Dit materiaal verwerkte hij in zijn uitgebreide onderzoek over de levensomstandigheden van de Roma in Oost-Europa. Nu is ontwikkelingseconoom Joost de Laat (1976) terug in geboorteland Nederland. Zijn spraakmakende onderzoek over de Roma kwam met onthullende conclusies: de manier waarop de Roma in de EU leven komt overeen met de manier waarop sloppenwijken zijn geordend in andere werelddelen. Roma, als grootste minderheid in Europa, hebben nauwelijks toegang tot onderwijs, inkomen en basisvoorzieningen als water en elektriciteit. De manier waarop het leven van de Roma door Europa wordt geordend biedt ze nagenoeg geen enkele kans in de samenleving - hoe kan dit, in het 'rijke Europa'?